Informacja

Wdrożenie E-Usług W Placówkach POZ I Ich Integracja Z Systemem E-Zdrowia

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

1. Zapytanie ofertowe – oprogramowanie

2. Zapytanie ofertowe – sprzęt komputerowy

– załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -router i serwer

3. Zapytanie ofertowe nr 3 – Router i serwer

– załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -router i serwer

Informujemy, że najkorzystniejsze oferty 1,2,3 na nasze zapytania złożyła firma :

Serwis RS Sylwester Rola z Lubartowa i ona będzie realizowała projekt